Protecția de date personale


Răspunderea pentru conținut


Conținutul paginilor noastre a fost creat cu cea mai mare grijă. Cu toate acestea, nu putem garanta corectitudinea și caracterul corect și actual al conținutului. În calitate de furnizori de servicii, suntem responsabili pentru propriul conținut de pe aceste pagini, conform legilor generale și în conformitate cu art. 7, par. 1 din legea privind drepturile de acces la serviciile de comunicare și informare: Conform articolelor de la 8 până la 10 din legea privind drepturile de acces la serviciile de comunicare și informare, în calitate de furnizor de servicii nu suntem responsabili pentru monitorizarea informațiilor externe transmise sau memorate și nici pentru cercetarea celor care indică o activitate ilegală, în funcție de situație. Obligația de ștergere sau blocare a utilizării informațiilor conform legilor generale, nu este afectată de această prevedere. Răspunderea în acest sens este posibilă numai începând cu momentul în care se aduce la cunoștință o încălcare concretă a drepturilor. În cazul în care ni se aduce la cunoștință o încălcare a drepturilor, vom șterge imediat conținutul respectiv.


Răspunderea pentru link-uri


Oferta noastră conține link-uri către website-uri externe ale terților și nu avem nici o influență asupra conținutului acestora. De aceea, nu putem oferi nici o garanție pentru aceste conținuturi externe. Furnizorul sau beneficiarul website-urilor se face responsabil pentru conținuturile website-urilor din link-uri. Website-urile cu link sunt verificate în ceea ce privește posibilele încălcări ale drepturilor, în momentul conectării. Până în momentul conectării nu s-au recunoscut conținuturi care să încalce anumite drepturi. Verificarea permanentă a conținutului website-urilor conectate nu este acceptabilă însă fără indicații concrete referitoare la o încălcare a drepturilor. În cazul în care ni se aduc la cunoștință încălcări ale drepturilor, vom șterge imediat conținutul respectiv.


Drepturile de autor


Conținutul și lucrările create de beneficiarul website-ului, prezentate în aceste pagini, se supun legislației României privind drepturile de autor. Multiplicarea, prelucrarea, diseminarea și utilizarea de orice fel în afara limitelor drepturilor de autor necesită aprobarea scrisă a autorului, respectiv a redactorului. Descărcarea și copierea acestei pagini este permisă numai pentru utilizare privată și nu comercială. În măsura în care conținutul acestei pagini nu a fost creat de beneficiar, se vor avea în vedere drepturile de autor ale terților. Conținuturile terților vor fi marcate în mod special ca atare. Totuși, în cazul în care vă atrage atenția o încălcare a drepturilor de autor, vă rugăm să ne informați corespunzător. În cazul în care ni se aduc la cunoștință încălcări drepturilor, vom șterge imediat conținuturile de acest fel.


Cosmetice de înaltă calitate

Produsele sunt inventate în Franța și sunt produse din ingrediente de cea mai bună calitate în provincia Lille.

Expedierea

Livrare în decurs de 2 - 4 zile lucrătoare

Plată în siguranță

Plată sigură la curier în numerar.

Loading...
Maximum 3 produse pentru o comandă !